Loading

PARAZZO Pod เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างพื้นที่ใช้สอยรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ขนาดเล็กในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นตัวตนที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว


Download Brochure
  • Pluto
  • Pluto
  • Pluto
  • Pluto
Pluto

Pod ขนาด 3x3.6 ม. พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 7.2 ตรม. เหมาะสำหรับทำเป็นห้องพักส่วนตัว โฮมเธียเตอร์ ห้องซ้อมดนตรี หรือห้องเก็บจักรยาน แล้วแต่ผู้ใช้สอยเลือกนำไปใช้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน Pod ทั้งหลังมีความแข็งแกร่งต่อทุกสภาพอากาศ โครงสร้างเหล็กมาตรฐานมอก.

Pluto Layout

Pluto Layout

MODEL

SIZE (M)

AREA (sq M)

A1

2 x 3.6

7.2

A2

3 x 3.6

10.8

A3

4 x 3.6

14.4

A4

5 x 3.6

18.0

Select your Pod

Walnut

Walnut

Oak

Oak

Golden Teak

Golden Teak

Walnut

Sliding doors

Oak

Sliding doors

Golden Teak

Folding doors

Team Name

Work space

Team Name

Kitchen

Select your pod


Simple color walls

Walnut Walnut
Oak Oak
Golden Teak Golden Teak
Door styles

Walnut Sliding doors
Oak Sliding doors
Golden Teak Folding doors
Furniture

Member Name Work space
Member Name Kitchen
Pluto Layout
OTHER MODELS
Item Name
SATURNClick at image above for more details
Item Name
JUPITORClick at image above for more details